Vroeg Engels

Onderzoek heeft aangetoond dat vroeg een tweede taal leren leidt tot een betere algemene taalontwikkeling, ook van de eerste taal. Kinderen krijgen een positieve associatie met het leren van het Engels en dat helpt ze in de hogere groepen: De basis is goed en ze hebben meer zelfvertrouwen. Staatssecretaris Dekker heeft niet voor niets recent geadviseerd dat kinderen eigenlijk vanaf groep 1 al Engels moeten leren.

De voordelen van zo vroeg mogelijk beginnen:

  • Kinderen zijn voor hun zevende levensjaar het meest taalgevoelig.
  • Meer talen leren stimuleert de algemene taalontwikkeling.
  • Het geeft een kwaliteitsimpuls aan het taalonderwijs.
  • Het bevordert internationaal en cultureel bewustzijn.
  • De natuurlijke volgorde van taal leren is: eerst mondeling, dan schriftelijk. Net zoals je je moedertaal hebt geleerd.
  • Uitspraak: kleuters kunnen zich de juiste uitspraak makkelijk eigen maken.
  • Voor dyslectische of taalzwakke kinderen is het mondeling leren van een vreemde taal zeer gunstig.
  • Plezier: kleuters zijn zeer trotse en gemotiveerde taalleerlingen.

Meer over de voordelen van vroeg Engels: