Lesmethode

Het vermogen van je kind om snel en spelenderwijs een tweede (of derde) taal te leren is heel groot. Met name op het gebied van de uitspraak, is het goed om zo vroeg mogelijk te beginnen met ‘leren’.

Een vroege start heeft positieve effecten op het taallerend vermogen. Niet alleen voor de vreemde taal, maar ook voor de moedertaal. Ik leer jonge kinderen echt spelenderwijs Engels. Je kind krijgt geen standaard Engelse les, maar gaat spelen en zingen in het Engels. Alles aan de hand van een bewezen effectieve lesmethode. Zo groeit de woordenschat onbewust en ontwikkelt hij of zij een goede uitspraak.

De ervaring heeft geleerd dat een vroege start bovendien motiverend is. Je kind werkt aan een goede basis voor het verder leren van Engels, in de hogere groepen en daarna.